EVENTS‎ > ‎

Yannix Annual Party 2018

posted Nov 7, 2018, 4:18 AM by Unknown user   [ updated Nov 8, 2018, 2:17 AM ]

Video #ynxredcarpet2018

Yannix Annual Party 2018

ภาพบรรยากาศงาน Yannix Annual Party 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
ปีนี้เรามีกิจกรรมการประกวดหนังสั้น ผลงานจากพนักงานยานนิกซ์และกิจกรรมต่างๆอีกมากมายให้พนักงานของเราได้สนุกสนานและแจ้งเกิดกันค่ะ
#ynxredcarpet2018

Comments