EVENTS‎ > ‎

Give it to Get it #8

posted Jun 1, 2017, 2:20 AM by Unknown user   [ updated Jun 23, 2017, 3:50 AM ]

Give it to Get it #8

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ยานนิกซ์ได้จัดกิจกรรม "Give it to Get it #8" ฟื้นฟูสภาพดินโป่งให้สัตว์ป่า และฝายชะลอน้ำ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างทั้งการทำฝายชะลอน้ำ และทำดินโป่งเทียมให้กับสัตว์ป่า เป็นต้น
"ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสมบูรณ์ให้แก่สรรพชีวิต"
Comments