EVENTS‎ > ‎

Give it to Get it #1

posted May 11, 2016, 2:13 AM by Unknown user   [ updated Jun 23, 2017, 4:01 AM ]

Give it to Get it #1

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ยานนิกซ์จัดกิจกรรม 'Give it to Get it 
Vol#1 อาสาเก็บขยะริมชายหาด
' เป็นกิจกรรมการไปช่วยกันเก็บขยะ และสิ่งสกปรกที่ริมชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี
"มาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้เมืองไทยน่าอยู่กันนะคะ"
Comments