EVENTS‎ > ‎

Give it to Get it #2

posted Jul 20, 2016, 1:26 AM by Unknown user   [ updated Jun 23, 2017, 4:02 AM ]

Give it to Get it #2

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ยานนิกซ์จัดกิจกรรม ' Give it to Get it 
Vol#2
 ' เป็นการเก็บขยะบริเวณบริษัทยานนิกซ์ 
และมีปาร์ตี้บาบีคิวเล็กๆ ด้วยกัน เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งเหนื่อย และอิ่มมากอีกกิจกรรมหนึ่ง
"มาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้เมืองไทยน่าอยู่กันนะคะ"
Comments